Menselijkheid op papier

De tentoonstelling van werk op papier wordt gedomineerd door twee beelden aan de wand, elk een paar meter hoog en breed. Het ene, Radix Libertas (de wortel van de vrijheid) is een grote plastische donkere wolk die zwaar oogt. Het andere, Das Ausgeschnittene Ich, bestaat uit de twee afgekloven vissen die kruislings gemonteerd zijn. De symboliek van de bijbelse maaltijd van vis en brood dringt zich op, niet vreemd als we weten dat Felix Droese (Singen, Duitsland, 1950) een zoon is van een oud-katholieke priester. Toch, wat beladen lijkt met symboliek is nergens dwingend. Enig dogma is Droese vreemd. Zijn werk is relativerend en vooral open. Dit is een kunstenaar die het werk zelf het verhaal laat vertellen, die dus ruimte geeft aan interpretatie. En wat geldt voor de betekenis loopt parallel met de omgang met het materiaal. Wat van zwaar materiaal als cortènstaal gemaakt lijkt te zijn, is bij nader inzien fotokarton.

In deze tentoonstelling heeft elk medium zijn eigen atmosfeer en verhaal. De reeks etsen, Amor op het ijs, zijn koud en scherp. De lijnen snijden in het beeld zoals een schaats het ijs. De expressieve schilderingen met gemengde techniek op papier tonen een mens die kwetsbaar is en worstelt in de lege ruimte. Soms als een getekende schim, of als een schaatser die zwoegt tegen de wind en de kou. Of , in een ander werk, als niet meer dan een flard in een leeg, laag landschap. Maar altijd is er naast het schrijnen ook het mededogen, en de humor die alles verzacht en menselijk maakt.

Tot 5 juni toont Museum Coda in Apeldoorn zijn werk in oplage.

De prijzen variëren van € 40 (een originele houtsnede) tot € 35.000 (een wandbeeld)

Galerie Onrust, Planciusstraat 9a, Amsterdam. Tot 5 maart.

Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad, bijlage Persoonlijk, 12 februari 2011
Terug naar overzicht